Zmiana nazwy i marki produktu Tersol F

Jesteśmy w trakcie procesu zmiany marki oraz nazwy produktu Tersol F.

Po zakończeniu całego procesu:

TERSOL F (FEINSTEINZEUGREINIGER)
będzie sprzedawany jako
Eilfix PRO 820 Feinsteinzeugreiniger

Zastosowanie i właściwości produktu nie zmienią się.
Ceny nie zmienią się.
Kod produktu 9035/... zmieni się na 439/....

W związku z procesami logistycznymi, do czasu wyczerpania zapasów magazynowych, obie wersje produktu będą dostępne równolegle, dotychczasowa wersja będzie sukcesywnie zastępowana nową.