Zmiana cen od 1/09/2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1/09/2021 ceny wszystkich produktów wzrosną o 3%.
Wyjątkami są: Teppichshampoo NEU (wzrost o 5%) oraz zryczałtowana opłata za paletę euro – wzrost do 49 zł netto (informacja w tej sprawie).

Zmiana cen wynika z podwyżki cen produktów Becker Chemie. Fabryka od wielu miesięcy ponosiła coraz wyższe koszty w wielu sektorach, głównie w logistyce, kosztach pracy, surowców oraz opakowań co było bezpośrednim powodem decyzji o podwyżce cen.

Nowy cennik będzie dostępny na naszej stronie od 1 września 2021.