HANDREINIGUNGSCREME zmiana receptury

Informujemy o planowanych zmianach w naszej ofercie produktowej:

Od 30 czerwca w naszym produkcie HANDREINIGUNGSCREME zaczniemy wprowadzać zmiany.

Dotychczasowa receptura z syntetycznym materiałem ściernym nie nadaje się do sprzedaży ze względów środowiskowych, dlatego zostanie zastąpiona przez recepturę zorientowaną na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego, z naturalnym środkiem ściernym.

Nowa wersja będzie sprzedawana w tych samych opakowaniach.
Ceny nie zmienią się.
Kody produktu (102/...) pozostaną bez zmian.

Uwaga: Produkty marek własnych oparte o ten produkt, będą automatycznie konwertowane do nowej receptury.

W związku z procesami logistycznymi, do czasu wyczerpania zapasów magazynowych, obie wersje produktu będą dostępne równolegle, dotychczasowa wersja będzie sukcesywnie zastępowana nową.