Zmiana nazwy i marki produktu Tersol F

Jesteśmy w trakcie procesu zmiany marki oraz nazwy produktu Tersol F.

Po zakończeniu całego procesu:

TERSOL F (FEINSTEINZEUGREINIGER)
będzie sprzedawany jako
Eilfix PRO 820 Feinsteinzeugreiniger

Zastosowanie i właściwości produktu nie zmienią się.
Ceny nie zmienią się.
Kod produktu 9035/... zmieni się na 439/....

W związku z procesami logistycznymi, do czasu wyczerpania zapasów magazynowych, obie wersje produktu będą dostępne równolegle, dotychczasowa wersja będzie sukcesywnie zastępowana nową.

HANDREINIGUNGSCREME zmiana receptury

Informujemy o planowanych zmianach w naszej ofercie produktowej:

Od 30 czerwca w naszym produkcie HANDREINIGUNGSCREME zaczniemy wprowadzać zmiany.

Dotychczasowa receptura z syntetycznym materiałem ściernym nie nadaje się do sprzedaży ze względów środowiskowych, dlatego zostanie zastąpiona przez recepturę zorientowaną na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego, z naturalnym środkiem ściernym.

Nowa wersja będzie sprzedawana w tych samych opakowaniach.
Ceny nie zmienią się.
Kody produktu (102/...) pozostaną bez zmian.

Uwaga: Produkty marek własnych oparte o ten produkt, będą automatycznie konwertowane do nowej receptury.

W związku z procesami logistycznymi, do czasu wyczerpania zapasów magazynowych, obie wersje produktu będą dostępne równolegle, dotychczasowa wersja będzie sukcesywnie zastępowana nową.